Tekintse meg képeinket

Referencia farmunk

Ismerje meg referencia farmunkat, a Deer Trophy Farmot.

A Deer Trophy Farm bő egy évtizede szelektálja a gímszarvast elsősorban agancsfejlesztése alapján. Ezen időszak tapasztalatait felhasználva jöttek létre a gímszarvas Trófea-Max és Vital-Max termékek. 3 éves bikáik között nem ritka a 7 kg feletti hullatott agancspár, melyek 4 éves korban közelítik a 9 kg-ot. Tenyészállatait más populációk javítása céljából értékesíti.

Fontos tudni

Terepi vizsgálatok - Szőrminta analízis - Ásványianyag ellátottság

A Cervi Granulated Feed termékcsalád fejlesztésekor a szőrminták ásványianyag tartalmából indultunk ki, mert nem a szervezet pillanatnyi ásványianyag ellátottságára, hanem az elmúlt hónapokéra voltunk kíváncsiak. 2018 decemberében egy különös rendeltetésű, génmegőrzési célú területen elejtett vegyes korú és ivarú gímszarvasok, valamint szintén ebben az időszakban farmon tartott és a Cervi Granulated Feed termékcsaládot fogyasztó gímszarvasok szőrmintáinak ásványianyag tartalmát vizsgáltuk meg és hasonlítottuk össze.

Hogyan alakul a szabad területről és farmról származó gimszarvas szőrmintájának ásványi anyag tartalma?

Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a farmi takarmányozásban részesült egyedek mintáinak eredményeit 100%-nak alapul véve, egyes makroelemek esetében milyen jelentős eltérések tapasztalhatók, melyek minden esetben hiányt mutattak. Fontos megjegyezni, hogy a farmi szarvasok a kiegészítő takarmányt nem fogyaszthatták korlátlanul.

A szervezetben nagy mennyiségben megtalálható makroelem közül látványos a szabad területi egyedek szőrmintájában tapasztalt kis kalcium szint és a foszfor mérsékelt mennyisége. Ezen két makroelem mennyiségi ellátottsága mellet azok aránya is kiemelkedő fontosságú. A szabadterületi mintákban mért magnézium nem érte el a farmi szarvasoknál tapasztalt értékek 50%-át sem. Az optimális agancsépítés szempontjából tehát kielégítetlen volt a vizsgált szabadterületi állomány makroelem ellátottsága.

A mikroelemek tekintetében a mangán és a cink 80% körül alakult szabad területen a farmon tapasztalt értékékhez képest. A rézellátottság – ami a növekedésben játszik fontos szerepet – megfelelőnek mondható a vizsgált szabadterületi minták esetében.

Miért szőrminta?

A vadon élő kérődzők fő ásványianyag forrása az általuk elfogyasztott növényekből származik, melyek azt a talajból veszik fel. A talajok makro- és mikroelem ellátottsága, azok hozzáférhetősége a növények számára, illetve arányuk tájegységenként, de sokszor egy 3000 ha-os vadászterületen belül is jelentős eltéréseket mutathat. Éppen ezért a talajvizsgálat, a vad számára kedvelt növények beltartalmi vizsgálata, valamint az elejtett, elhullott egyedek szőrmintájának vizsgálata segítséget nyújthat egy ásványianyag kiegészítő koncentrátum, vagy késztáp összeállításához.

Ennél pontatlanabb megközelítés a növények, és egyéb felvett takarmányok beltartalmára hagyatkozni, hiszen az ezekben található ásványianyagok nem szívódnak fel maradéktalanul. A legkevésbé megbízható – bár ennek ellenére sokan alkalmazzák – a talaj ásványianyag tartalmára hagyatkozni. Ennek oka, hogy a növények számára különböző mértékben hozzáférhetőek a talajban megtalálható makro és mikroelemek. Ez több tényezőtől, így. pl a talaj pH értékétől is függ. Tehát csak részben tudják a növények azokat felvenni és a felvett ásványianyagok sem maradéktalanul szívódnak fel az állat szervezetben.

Miért gondoljuk, hogy a farmon nevelt egyedek mintáihoz kell viszonyítani?

  • mert az agancsépítés szempontjából optimálisan takarmányoztuk őket
  • mert átlagos felrakás az előző évi agancspár súlyához képest átlagosan, korosztályonként 2,5 – 3,5 kg-sl nőtt

Többet szeretne tudni?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, örömmel tájékoztatjuk!